بررسی شرط جانشینی و شروط مالی در صلحنامه امام حسن علیه السلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حوزه علمیه مشهد / طلبه

چکیده

صلح میان امام حسن (ع) و معاویه در سال 41 هجری، سبب گردید تا طی قراردادی میان دو طرف مخاصمه خلافت از امام حسن(ع) به معاویه منتقل گردد. این مسئله موجب حملات متعددی به شخصیت امام در طول تاریخ گردید. از جمله دلایل این حمله ها، بندهای خلافت و امتیازات مالی صلحنامه بود. اما آنچه در این میان قابل توجه است، تفاوت ماهوی میان این دو بند از صلحنامه با دیگر بندهای آن است. سمت و سوی بندهای دیگر صلحنامه ترسیم گر شخصیت رهبری است که در اندیشه حفظ دستآوردهای دینی و فرهنگی خود می باشد و این دو بند، شخصیتی را می نمایاند که به قصد بهره مندی حداکثری از فرصت به دست آمده، احتمالا برای کسب سود مالی بیشتر تلاش می کند. کشف درستی یا نادرستی این دو چهره، نیازمند دقتی دیگرباره در منابع تاریخی است که این نوشتار پی جوی چنین دغدغه ای است.

کلیدواژه‌ها